Deprem Araştırma ve Risk Yönetim Merkezi

Deprem çalışmalarına KSU'den büyük destek -01.06.2015

"Kahramanmaraş ve Civarının Depremselliği ile Jeokimyasal Parametreler (Su kimyası ve Radon gazı ölçümleri) Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" başlıklı  projenin KSU Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmesine karar verildi. 

Y.Doç. Dr. Alican KOP, Doç. Dr. Muhsin EZER, Y.Doç. Dr. Yusuf URAS ve Teknisyen Adem BELVERENLİ tarafından gerçekleştirilecek proje kapsamında Kahramanmaraş kenti için risk oluşturan Doğu Anadolu Fayı’nın (DAF) Gölbaşı-Türkoğlu ve Türkoğlu-Antakya segmentleri üzerinde jeokimyasal ölçümler yapılması ve meydana gelen değişimler ile sismik aktivite arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Sağlanacak bilimsel kazanımlar yanında önerilen projeden elde edilecek bilimsel veriler ışığında Kahramanmaraş kent halkının, ilin depremselliği hakkında bilimsel ve güvenilir bilgi sahibi olması ve ayrıca olası bir risk durumunda başta valilik, belediye ve AFAD il müdürlüğü olmak üzere ilgili mülki ve idari birimlerin uyarılması söz konusu olacaktır. Bu sayede belki de olası büyük bir deprem karşısında yaşanabilecek can ve mal kayıplarına ilişkin olarak hasarın azaltılması mümkün olabilecektir.

Kahramanmaraş kenti için büyük önem taşıyan bu projeye sağlanan destek nedeni ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne teşekkürlerimizi sunarız.